Ulykker kan undgåes

Unge i trafikken: Uheld kan forhindres

Det nytter noget med avanceret køreundervisning af de unge. Det viser en netop ud-arbejder rapport, som Motor Sport Sønderjylland offentliggør om projektet Fart med Fornuft, der siden 2007 har kørt på Padborg Park, og som har de 17- til 24-årige som målgruppe.
Rapporten, som er udarbejdet af to stud.merc. fra Handelshøjskolen i Århus, er en systematisk undersøgelse af det køretekniske kursus, og viser bemærkelsesværdi-ge resultater.

Det er en almindelig opfattelse og ofte fremført påstand, at netop de unge mænd i alderen 18-24 år er årsagen til en meget stor andel af trafikulykkerne i Danmark. Der-for havde alle ventet, at uheldsraten for de unge ville være over gennemsnittet af uheld i Danmark,

Undersøgelsen viser, at de, der inden for de sidste tre år har været deltagere på Fart med Fornuft, kun har halvt så mange uheld, som den gennemsnitlige bilist i Danmark. Og altså langt færre uheld end almindeligvis antaget.
Dette viser med al tydelighed værdien af at deltage i kurset Fart med Fornuft.

Fart med Fornuft er et kursus, der i sin tid blev etableret i et samarbejde mellem Mo-tor Sport Sønderjylland, det gamle Sønderjyllands Amt og de sønderjyske kommuner, og inden for det seneste år er det videreført i et samarbejde mellem Sønderborg Kommune, Motor Sport Sønderjylland og Sønderjysk Forsikring G/S.
Kurset er naturligvis for alle unge i Sønderjylland.

Ved undersøgelsen er 102 ud af de lidt over 500 kursister, der har gennemført kurset, udspurgt. Med det antal interview er der basis for at sige, at undersøgelsen giver et retvisende billede af kursisterne, og dette viser, at kursisterne er mænd (88 %), og at de dagligt kører i egen bil.

Det mest interessante er det som undersøgelsen viser om uheld.
Her fortæller undersøgelsen, at 16 af de udspurgte har haft 17 uheld, hvilket udregnet giver en uheldsrate på 11 % årligt. Af disse er de 72 % (8 % af uheldsraten) anmeldt til forsikringsselskab, Der er ingen af de udspurgte, der har haft andet end materiel skade.
– Det er et resultat, som klart overgår vores forventninger, og selv om det er meget vanskeligt videnskabeligt at definere, hvad vore forventninger kunne være til grup-pen, er uheldsraten så markant lavere, at vi kan konstatere, at vores mål med måle-ligt at nedsætte uheldsraten i Sønderjylland, er nået, fortæller Jørgen Rasmussen, Rødekro, der er projektlederen på Fart med Fornuft i Motor Sport Sønderjylland.

Klubben kan de relevante tal næsten på fingrene. De siger nemlig, at ejerne af de 2.479.095 person- og varebiler, der findes i Danmark, i 2007 anmeldte 394.845 bule-skader – svarende til en uheldsrate på 16 % af anmeldte skader. Godt nok skader, som omfatter alt lige fra en parkeringsskade til hærværk og store og små ulykker.
Tallene fra Fart med Fornuft er som sagt kun 8 % anmeldte skader til forsikringssel-skaberne.
Motor Sport Sønderjylland er faktisk i den ejendommelige situation, at de nu skal i gang med at forklare, hvorfor uheldraten på 8 % ikke er højere – og også forklare, hvorfor den endog ikke er højere end gennemsnittet af anmeldte buleskader – for det er jo de unge, der laver skaderne, ikke?
– Det synes vi da er et meget positivt problem, erkender Jørgen Rasmussen fra Fart med Fornuft.
At deltagerne i kurset så samtidig kan spare mere end kursusprisen på bilforsikringen hos Sønderjysk Forsikring G/S er også et godt incitament til at deltage i kurset.

Undersøgelsen beskæftiger sig også med en evaluering af kurset, som det opfattes af kursisterne. 75 % af de udspurgte mener at have ændret kørselsvanerne, efter at de har gennemført kurset.
Ikke overraskende mente ca. 60 %, at det, de huskede bedst fra kurset, var kørslen på banen (det fylder immervæk 80 % af kursustiden), men 13 % huskede indlægget fra de pårørende og 10 % huskede ”ham i kørestolen”.
Jørgen Rasmussen: – At næsten en fjerdedel af kursusdeltagerne op til tre år efter kurset husker på konsekvenserne af fart, synes næsten at være kursets største værd!
Jørgen Rasmussen er da også glad for, at 90 % har eller vil anbefale kurset til andre, idet der i år er planlagt 6 kurser med plads til 24 på hvert.

Naturligvis er der også et par små pletter, som undersøgelsen har afsløret. Ham med to uheld og en anden af kursusdeltagerne, der ikke mente at have nogen erindring om kurset indhold, ”fordi han vidste det hele i forvejen”. Motor Sport Sønderjylland me-ner, at man måske skal tage denne sidste som den ene procent, som trafikmæssigt er blodrød, i forhold til de mange andre grønne i undersøgelsen?